Her er du: Forsiden » Nyhedscenter » Nyheder » Brug af cykelhjelm falder med alderen

Brug af cykelhjelm falder med alderen

Friday, October 14, 2011 af umbraco_system

Af Tina Skov Gretlund og Jens Agertoft

Børn og unges brug af cykelhjelm – eller mangel på samme - giver sikkert anledning til mange bekymringer og diskussioner over aftensmaden rundt om i de danske børnefamilier. 

Resultaterne fra det seneste Gallup Børne Index indikerer da også, at der er noget at tale om – især blandt de ældste af børnene. Således fremgår det, at mere end 3 ud af 4 (77%) af de 5-7 årige altid har cykelhjelm på, når de kører på cykel, hvorimod det kun er knap 14% af de 13-18 årige. 

Ses der nærmere på de forskellige alderstrin viser tendensen tydeligt, at tilbøjeligheden til at bruge hjelm falder med alderen – størst brug blandt de yngste aldersgrupper og mindst blandt de ældste:

Cykelhjelm

Første fald i brugen af cykelhjelm ses blandt de 11 -13 årige. Fra at 77% blandt de 5 – 10 årige altid bruger cykelhjelm falder tallet til under halvdelen (48%) blandt aldersgruppen 11 – 13 år og dette fald forstærkes yderligere, når børnene fylder 14 år. Det laveste niveau ses blandt de 16 – 18 årige, hvor 6% siger, at de altid bruger hjelm, når de cykler. 

Geografisk set er børn og unge i Hovedstadsområdet flittigere til at bruge cykelhjelm end resten af landet. Ca. 53,5% af dem, der bor i Hovedstadsområdet bruger altid cykelhjelm mod 41,1% af dem, der bor på Sjælland og øerne. 

Det siges ofte, at forældre skal fremstå med et godt eksempel. For bl.a. at sætte børnenes brug af cykelhjelm i perspektiv har TNS Gallup i Børne Indexet spurgt børnene om deres forældre bruger cykelhjelm, når de er ude at cykle, og tallene viser ikke, at inspirationen kommer derfra …. 

Blandt de 5 - 7 årige svarer 22% ”Altid” på spørgsmålet om ”Hvor ofte bruger din far/mor hjelm, når de kører på cykel”, blandt de 8 – 12 årige er tallet faldet til 19% og lavest er tallet blandt de 13 – 18 årige børn/unge, hvor 14% siger, at deres far/mor altid bruger cykelhjelm, når de cykler. 

Forældrenes adfærd i relation til brugen af cykelhjelme smitter af på børnenes brug. Ser vi blandt de forældre, der altid bruger hjelm svarer 67,5% af børnene, at de selv altid bruger hjelm, hvilket er betydeligt højere end gennemsnittet (45,7%). Ser vi tilsvarende på forældre, der aldrig bruger hjelm er det da også kun 37,7% af børnene, der selv altid bruger hjelm. 

Som tilfældet var blandt børnene, er det også primært i Hovedstadsområdet, at brugen af cykelhjelm hos de voksne er mest udbredt. I Hovedstadsområdet svarer 25%, at far/mor ”Altid” bruger cykelhjelm, hvorimod de tilsvarende tal for Sjælland og øerne, Fyn eller Jylland ligger i niveauet 14-15%.

Kildeangivelse: Børne Index / Gallup 2010, TNS Gallup A/S