Her er du: Forsiden » Nyhedscenter » Statistik » Politisk indeks

Politisk indeks

TNS Gallups politiske index er baseret på telefoninterview med et repræsentativt udsnit af vælgere.

De største partier har en statistisk usikkerhed på ca. ±3 procentpoint, for de mindste er usikkerheden ca. ±2 procentpoint. Den statistiske usikkerhed angiver det interval, målingen med 95 pct. sandsynlighed rammer inden for.

Spørgsmålsformulering: "Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen?"

Det seneste Politiske Indeks er baseret på 1.512 telefon- og GallupForum interviews med et repræsentativt udsnit af vælgere, interviewet i perioden 29. juni - 5. juli 2012