Her er du: Forsiden » Om TNS Gallup » TNS og UNICEF

TNS og UNICEF

Discover BRIGHTER FUTURES programmet

BRIGHTER FUTURES kampagnen er et globalt samarbejde mellem TNS, Kantar gruppen og UNICEF.

brighter_futures_unicef_440x225.jpg

BRIGHTER FUTURES-programmet

Programmet støtter projekter i tre lande; Bangladesh, Bolivia og Malawi og hjælper underprivilegerede børn til at få et bedre liv og giver dem mulighed for at nå deres fulde potentiale.

Samarbejdet, som har sat sig det mål at indsamle yderligere 5 millioner kr inden 2014, støttes primært af fundraising blandt medarbejderne, hvilket er med til at vise, at det at give en bedre fremtid til dem, hvis liv ellers har dystre udsigter, er en hjertesag for TNS’ medarbejdere.

Historien

TNS har haft et samarbejde med UNICEF i 7 år og i 2008 blev samarbejdet udvidet til at omfatte hele Kantar-gruppen. Ved at støtte projekter i Cambodja og efterfølgende i Malawi har TNS i samarbejde med UNICEF bygget samfundscentre kaldet Children’s Corners, hvor børn der har mistet deres forældre pga. AIDS kan få basal sundhedshjælp, praktisk rådgivning og adgang til en engageret støttemedarbejder.

Indtil nu har samarbejdet indsamlet mere end 2,3 millioner kr til Malawis Children’s Corner projektet gennem forskellige firma- og medarbejder fundraising-projekter lige fra at bestige bjerge til sponserede løb, globale konkurrencer og respondentdonationer.

I sommer var der et hold af Kantar medarbejdere, herunder 3 fra TNS, der trekkede up af Mount Kilimanjaro i en næsten overmenneskelig fem dages klatretur og dermed indsamlede mere end 430.000 kr. De fundraisere, der har vist det største engagement har UNICEF arrangeret rejser til så de på egen hånd kan se, hvordan donationerne bruges.

Projekterne

Bolivia – Beskyttelse af børn

Der er i øjeblikket 2,2 millioner børn og unge i Bolivia, der er voldsofre og mange er involveret i ungdomskriminalitet, bandekrig og narkotikamisbrug. BRIGHTER FUTURES programmet har til formål at beskytte børn og unge i Bolivia mod at blive udnyttet og diskrimineret ved at skabe en vedholdende forståelse af børns rettigheder. Udover at samarbejde med regeringen om at revidere lovgivningen, så den bedre kan beskytte børnene, har projektet planlagt ni nye special victims units, som på en effektiv måde skal behandle sager, hvor børn og unge har været ofre for eller vidner til kriminalitet.

Bangladesh - Kampagne mod børnearbejde

13% af alle børn i alderen 5-14 i Bangladesh er tvunget til at arbejde, ofte i farlige jobs, for at hjælpe med at tjene til deres familiers ophold. BRIGHTER FUTURES støtter et program til beskyttelse af børn, som har til formål at skabe tiltrængte ændringer i samfundet ved at give børnene adgang til færdigheder og muligheder samt ved at tage fat på lovgivningsmæssige reformer. Projektet vil hjælpe med at få 6.000 arbejdende børn tilbage på skolebænken og tilbyde 2.500 familier, hvor der er arbejdende børn, juridisk bistand, basal sundhedshjælp og adgang til drop in centre.  

Malawi – Children’s Corners

BRIGHTER FUTURES-projektet vil fortsætte med at hjælpe nogle af de 600.000 børn under 15 i Malawi, som har mistet en eller flere af deres forældre pga. AIDS. Gennem Children’s Corners kan samfundscentrene yde den støtte, ernæring, uddannelse og beskyttelse, som børnene har så stærkt brug for samt give adgang til engagerede støttemedarbejdere. Projektet vil række ud til 80.000 forældreløse og udsatte børn på tværs af Malawi gennem at opbygge og styrke 150 sådanne nye samfundscentre.

Hvis du vil vide mere om UNICEFs arbejde, kan du læse mere på http://www.unicef.dk/.

Kontakt

business_iss_produkt.jpg

TNS Gallup A/S
Masnedøgade 22-26
2100 København Ø

T: +45 39 27 27 27
F: +45 39 27 50 80
E: skrivtil@tns-gallup.dk