Her er du: Forsiden » Vores Ekspertise » Business Solutions » Concept eValuate

Concept eValuate

Hurtig og effektiv koncept screeningsværktøj til identificering og optimering af dit næste nye innovative produkt.

Concept eValuate™ måler dine innovative idéers sandsynlighed for succes og sammenligner dine idéer og koncepter op i mod lande og kategori benchmarks, hvilket sikrer et solidt sammenligningsgrundlag uanset hvilket marked og kategori, du arbejder med.

Concept eValuate™ er en hurtig og enkel analyse til screening af koncepter:

  • Identificerer idéer som har stor sandsynlighed for at få succes
  • Giver tidlig indikation af markedspotentialet
  • Bliver oftest gennemført online
  • Er ideel til screening af både mange og få idéer

Concept eValuate™ fokuserer ikke kun på købsintention og uniqueness, men har en udvidet struktur, som giver mulighed for at forstå hvorfor et meget unikt koncept, måske alligevel ikke klarer sig godt. Er konceptet for mærkeligt? For forvirrende? For tidligt ude? Concept eValuate™ tester derfor også om din idé er:

  • Spændende - er der noget originalt spændende ved idéen?
  • Forståelig - skaber beskrivelsen klare forventninger?
  • Relevant - kan forbrugerne identificere sig med idéen og se relevansen af den i deres eget liv?

I alle Concept eValuate™ studier screenes der for og indarbejdes et sub segment af forbrugere, der er Early Adopters inden for produktkategorien.  Derved sikres, at den næste stor idé ikke bliver forkastet blot fordi mainstream markedet endnu ikke er helt modent til lancering. 
 
Med mere end 80.000 cases i vores database kan vi altid levere lande og kategori benchmarks, så du altid har et godt og sikkert sammenligningsgrundlag. eValuate™ giver dig klar tilbagemelding om fremtidig potentiale via et enkelt trafiklys system. 

Vi validerer hele tiden Concept eValuate™ via vores Launch eValuate™ model. Validering af tidlig screening er ofte vanskelig, da produkterne sjældent lanceres uden ændringer. Concept eValuate™ er valideret imod Launch eValuate™ så vores konklusion er, at den også er præcis.

Med Concept eValuate™ får du hurtige resultater og en høj grad af sikkerhed. Du får alle fordelene ved en hurtig koncept screening proces, men uden at eliminere dine innovative blue sky idéer for fremtiden.

Kontakt

eValuate

Per Vesterbæk
Senior Research Executive

T: +45 39 27 27 27
E: solutions@tns-gallup.dk