Her er du: Forsiden » Vores Ekspertise » Business Solutions » Conversion Model

Conversion Model

Hvis man ønsker at forudse, hvordan kunderne vil agere i fremtiden, er en loyalitetsmåling ikke nok. 

conversion_model.jpg

Conversion Model er en videreudvikling af de klassiske tilfredsheds- og loyalitetsmålinger.

Conversion Model fokuserer på kundernes commitment. Modellen tager sit udgangspunkt i den kendsger-ning, at tilfredshed alene ikke sikrer en varig relation mellem kunden og mærket. Det er nødvendigt at sikre kundens commitment eller forankring til mærket ved at se på elementer som involvering i mærkevalg og alternativers attraktivitet. Commitment er psykologisk funderet og måler styrken af relationen mellem kunder og mærker i modsætning til loyalitet, der forholder sig til genkøb baseret på hidtidig adfærd.

Conversion Model er baseret på en gennemprøvet metode, hvis værdi er valideret gennem talrige studier verden over. Modellen er meget operationel, fordi den direkte giver svar på nogle helt centrale spørgsmål som f.eks.:

Hvor mange af kunderne er fast forankrede til mit produkt?

Hvor mange er i farezonen for at gå over til en konkurrent - og til hvem?

Hvor mange potentielle kunder har jeg mulighed for at erobre - og hvorfra?

Hvor mange kunder er så fast forankrede hos konkurrenterne, at de er helt uden for rækkevidde?

Hvad motiverer commitment og hvordan fastholder man det?

Hvorfor er nogle kunder ikke committede, og hvad kan man gøre ved det?

Conversion Model kan med stor fordel bruges som et supplement til alle typer af analyser, herunder tilfreds-hedsanalyser, reklame- og mærke-tracking, produkt- og koncepttest, brugs- og holdningsanalyser m.m. Her-udover er Conversion Model en integreret del af trackingsystemet Gallup@Track.

 

Kontakt

solution_conversion.jpg

Sverre Riis Christensen
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: solutions@tns-gallup.dk