Her er du: Forsiden » Vores Ekspertise » Business Solutions » NeedScope

NeedScope

Needscope synliggør de fundamentale bevidste og ubevidste sammenhænge, der kæder velfungerende mærker sammen med kunder.

needscope.jpg

Skiftende produktvalg er styret af skiftende behovstilstande. Det kan derfor være en fordel at segmentere markedet efter behovstilstande - og ikke kun efter ydre karakteristika som køn, alder og indkomst. NeedScope afslører både kundernes rationelle og emotionelle behov, og kan derfor forklare forbrugernes skiftende mærke- og produktvalg.

NeedScope består af 6 moduler svarende til trin i marketingprocessen:

  1. Modeller - opbygning af en behovsmodel til forklaring af markedsadfærd og valg af mærke
  2. Segmentering - inddeling af forbrugernes behov med det formål at bestemme givtige målgrupper
  3. Positionering - optimering af mærkeposition og produktportefølje
  4. Udvikling - kortlægning af nye produkt-/mærkeudviklingsmuligheder
  5. Test - test af forslag, produkter, emballage, reklamer og mærkekoncepter
  6. Kontrol - monitorering af marketingprocessen

Hvad enten man ønsker at bibeholde markedsandele eller udvikle nye produkter til markedet, er NeedScope et fleksibelt værktøj, som kan bruges på alle trin af marketingprocessen. Fra den grundlæggende forståelse af markedet til udarbejdelse af en effektiv kommunikationsstrategi.

NeedScope er et internationalt analyseværktøj baseret på afprøvede psykologiske teorier, der integrerer både kvalitative og kvantitative metoder. Således gennemføres udviklingen af behovsmodellen kvalitativt via dybdeinterview, mens modellen efterfølgende kvantificeres.

Kontakt

solution_needscope.jpg

Gitte Normanni
Senior Research Executive

Jens Agertoft
Senior Research Executive

T: +45 39 27 27 27
E: solutions@tns-gallup.dk