Her er du: Forsiden » Vores Ekspertise » Business Solutions » Product eValuate™

Product eValuate™

Nye produkter kan ikke leve af prøvekøb. Den kritiske faktor for nye produkter er forbrugernes interesse for at købe dem igen, og det kan bedst forudsiges ved at måle, om der er god overensstemmelse mellem opfattelsen af konceptet og produktet.

Product eValuate™ er en koncept-produkt test til udvikling og vurdering af nye produkter, der sikrer at de bliver testet i den rette kontekst, dvs. imod konceptet.

Nye produkter opnår ikke altid den forventede succes, hvis forbrugernes har haft højere forventninger til produktet, end det kan levere. Produktoplevelsen i forhold til de forventningerne, som konceptet har skabt er den stærkeste indikator for interessen for et fortsat køb.

Product eValuate™ besvarer 3 grundlæggende analysespørgsmål:

  • Performance: Hvilken evne har produktet til at opnå prøvekøb og genkøb? Kan produktet leve op til forventningerne? Og I sidste ende, hvad er sandsynligheden for succes?
  • Understanding: Hvilke elementer påvirker interessen for prøvekøb og hvilke påvirker genkøb? Hvor godt performer produktet på de forskellige egenskaber?
  • Optimisation: Hvorledes skal produktet forbedres for at øge sandsynligheden for at opnå succes?

Product eValuate™ metoden kombinerer alle analysens indikatorer i et enkelt og overskueligt resultatdiagram: Launch Health Check. En Driver Analyse er med til at afdække opfattelsen af produktet og en Penalty Analyse afslører de produktelementer, som bør forbedres.

Product eValuate™ har helt de samme kvaliteter mht. til benchmark og resultatformidling, som kendetegner Concept eValuate™, og er derfor perfekt som research input til business cases.