Her er du: Forsiden » Vores Ekspertise » Business Solutions » Semiometrie

Semiometrie

Kend din målgruppes grundværdier.

SemioMetrie er et innovativt og kreativt analyseværktøj, der identificerer de psykologiske værdier, der ligger bag målgruppens køb og brug af produkter, medier og serviceydelser.

SemioMetrie giver viden om målgruppens ”mind-sets” og værdiunivers, hvilket giver en nemmere tilgang til at identificere det, der er med til at bestemme de vigtigste ”pejlemærker” for målgruppen i hverdagslivet.

Analysen er udviklet til de virksomheder, der prioriterer at have grundlæggende viden om værdisystemer og sociokulturelle strømninger ideres målgruppe og blandt de danske forbrugere.

SemioMetrie sporer jer ind på målgruppen, og kan give jer svar på følgende marketingproblemstillinger:

  • Markedspositionering - Hvordan karakteriserer brugerne af vores brand sig? Hvilken værdiorientering har vores målgruppe?
  • Konkurrentanalyse - Hvordan positionerer vores brand sig i forhold til konkurrenterne? Hvilken værdiorientering har brugerne af vores konkurrenters produkter?
  • Kreativ briefing - Hvilke værdier skal vi formidle i vores kommunikation så vores målgruppe kan identificere sig med den?
  • Kvalitativ mediaplanlægning - Hvilket mediepublikum (tv, radio, print) har en sammenlignelig værdiorientering, som brugerne af vores brand? 

 

SemioMetrie Metoden

Filosofien er, at en målgruppes grundværdier afbilledes via en følelsesmæssig vurdering af ladede ord.

SemioMetrie-værktøjet anvender 210 ord som stimulus materiale til at afdække graden af sympati på en skala fra meget negativ til meget positiv.
Via denne emotionelle taksering af ord er man i stand til at analysere og afdække det enkelte individs værdi- og følelses-univers.

De anvendte ord og begreber i SemioMetrie er udledt af socio-psykologiske teorier, og via et meget stort antal kvalitative og kvantitative analyser er det valideret, at de udvalgte ord indeholder en tilfredsstillende repræsentativ dækning af de værdier, der optræder i en social karakter.

SemioMetrie er konstrueret således at den kan afsløre forbrugerens oprigtige personlighed og ikke den side forbrugeren tror "betaler sig". Teknikken fungerer - i princippet - lidt som en personlighedstest, der afdækker hvilke følelser og betydninger, der udgør forbrugernes vigtigste pejlemærker i hverdagslivet.

 

Kontakt

solution_semiometrie_tekst.gif

Berit Puggaard
Associate Director

Gitte Normanni
Senior Research Executive

T: +45 39 27 27 27
E: solutions@tns-gallup.dk