GallupForum

Ikke kun en anden indsamlingsmetode, men et informationssystem med helt nye muligheder.

GallupForum er TNS Gallups web-baserede panel, hvori vi gennemfører interviewundersøgelser via internettet.

GallupForum panelet består pr. april 2009 af ca. 50.000 personer på 15 år og derover, som har adgang til internettet. Undersøgelsen er derved repræsentativ for den del af befolkningen, som har adgang til internettet. Denne andel udgør ca. 75 % af samtlige personer på 15 år eller derover.

Når vi gennemfører en undersøgelse på GallupForum, laver vi et sampleudtræk efter kundens målgruppe og ønsker. Herefter sendes en email til de udvalgte respondenter med et unikt linkt til spørgeskemaet. Respondenterne besvarer spørgeskemaet online via deres egen computer - præcis når respondenten selv har tid og lyst.

Webbaserede interivew kan gennemføres meget hurtigt, idet vi kan sende invitationer til tusinder af respondenter samtidig. Ved webbaserede interview har vi mulighed for at vise forskelligt stimuli-materiale, fx. billeder, film og lyd, ligesom der kan gives meget præcise og ensartede forklaringer og instruktioner til spørgeskemaet.

Alle paneldeltagere til GallupForum er rekrutteret aktivt ved hjælp af CATI-interviews. Når paneldeltagerne rekrutteres til panelet dannes stikprøven ved en statistisk tilfældig generering af telefonnumre blandt de åbne serier. Denne fremgangsmåde sikrer, at hemmelige numre kan blive inkluderet i stikprøven og at ingen paneldeltagere således er selvrekrutterede.

 

Kontakt

laptop.jpg

Michael Lilja Oxfeldt
Senior Production Executive

T: +45 39 27 27 27
E: cawi@tns-gallup.dk

Nordisk Online Omnibus

Vi undersøger danskernes meninger og holdninger - men hvad mener vores nordiske naboer?

Læs om TNS Gallups Nordiske Online Omnibus