Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Finans

Finans

Den finansielle sektor er på mange områder meget generisk, forstået sådan, at mange virksomheders produkter og services på det funktionelle plan ligner hinanden til forveksling.

Derfor handler succes ikke blot om at have de rigtige produkter men i lige så høj grad om at forbedre sine services og relationerne til kunderne. Det stiller store krav til de finansielle virksomheder om løbende at have den bedst mulige information om markedet, som man kan basere udviklingen af sine services på.

TNS Gallup leverer i dag denne type viden til en række kunder i den finansielle sektor. På tværs af produktområderne (f.eks. bank, forsikring, pension m.v.), leverer vi viden om bl.a. produktudvikling, positionering, prisfastsættelse, stakeholder management , kunde- og medarbejdertilfredshed, og commitment.

Vi gennemfører såvel kontinuerte projekter, hvor vi over tid kan dokumentere udviklinger i nøgletal som dybdegående enkeltprojekter, hvor vi leverer beslutningsgrundlag og viden om kunder og services. Uanset om vi arbejder med kontinuerte og syndikerede analyseprogrammer eller med kundetilpassede løsninger, leverer vi den viden, der kan sikre profitabilitet og succes for vore kunder.

Eksempelvis har vi i samarbejde med fem store forsikringsselskaber etableret et ForsikringsBeslutningstagerIndex, som løbende tracker udviklingen i bl.a. kendskab, præference, image og commitment blandt de private danske forsikringstagere. Systemet er bygget op om bl.a. Conversion Model og rapporteres i WebMiriad.

 

 

 

Kontakt

market_finans.jpg 

Bo Elvers
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: bank@tns-gallup.dk