Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » FMCG

FMCG

Forbrugernes ønsker og behov er mere individualiserede og omskiftelige end nogensinde før. Samtidig er udbuddet af produkter, der kan tilfredsstille det samme behov ganske stort - en kompleks og turbulent verden at navigere i som producent. 

TNS Gallup er specialiseret indenfor FMCG (Fast Moving Consumer Goods), herunder de problemstillinger, man ofte ser indenfor FMCG sektoren.

Konkurrencen er intensiveret - også fra produktgrupper og kategorier, man ikke nødvendigvis opfatter som ens umiddelbare konkurrenter. Det er derfor nu vigtigere end nogensinde før, at forstå strukturen på markedet – både på kategori- og brandniveau.

FMCG sektoren dækker over mange forskellige produkter og kategorier, men nogle af de typiske problemstillinger er:

  • identificering af den næste gode og innovative ide (koncept screening)
  • beregning af markedspotentiale - hvor meget kan jeg sælge?
  • in-store shopper analyser - er mine produkter og POS materiale placeret optimalt in-store?
  • optimering af produkt mix - dækker mine produkter bredt nok?
  • justering af emballage, POS materiale og produktoplevelse
  • identificering af målgruppe, positionering og segmentering
  • valg af kommunikationsstrategi - hvordan når jeg ud til min målgruppe?

TNS Gallup har erfaring med afdækning af alle typer af FMCG problemstillinger og har dertil udviklet en række produkter og business solutions, der alle er målrettet FMCG sektoren:

Til identificering og optimering af dit næste innovative produkt anvender vi Concept eValuate™, som er et hurtigt og effektivt koncept screeningsværktøj, der giver præcis svar på ideens potentiale. Med mere end 40.000 cases i vores database kan vi altid levere lande og kategori benchmarks, så du altid har et godt sammenligningsgrundlag. Desuden screenes der for Early Adopters, så den næste store idé ikke går tabt pga. markedet endnu ikke er helt modent til lancering. 

Til vurdering af nye produkter anvender vi Product eVaulate™, der sikrer at nye produkter bliver testet i den rette kontekst, dvs. imod konceptet. Product eValuate har helt de samme kvaliteter mht. til benchmark og resultatformidling, som kendetegner Concept eValuate, og er derfor perfekt som research input til business cases.

Til beregning af markedspotentiale og markedsvolume anvender TNS Gallup, Launch eValuate™, som præcist kan beregne hvor stor volume og markedsandel, dit produkt vil få. 

Hvad står dit brand for? Til kortlægning af markedet og hvordan forbrugerne opfatter de forskellige brands, benytter vi Optima, som giver indsigt i strukturerne på et marked baseret på hvordan og hvorfor kunderne vælger brands.

Virker dine reklamer efter hensigten? Til test af din kommunikation til din målgruppe benyttes AdEval, som ikke blot giver benchmarks for god reklameeffekt, men som også giver en mere kvalitativ tilgang til kommunikationstesten, der efterfølgende kan bruges til forståelse af effekten af delelementerne i kommunikationen.

Viden gennem kundepaneler. TNS giver med sine kundepaneler dig mulighed for at få et tilbundsgående kendskab til din målgruppe, idet vi i kundepanelet har en "grundinformation" om forbrugerne og på baggrund af disse kan videreudforske specielle problemstillinger. Ønsker du endnu dybere indsigt kan vi lave et kundepanel specifikt til din virksomhed, som kan anvendes til faste kundetilfredshedsundersøgelser, afprøvning af nye ideer, dialog med dine kunder m.m.

Forbrugerdreven innovation er en god måde at involvere dine kunder i udviklingen af dit næste produkt. Via Insightment™ afdækkes de bagvedliggende forbruger insights, der ligger til grund for forbrugernes køb af dit produkt. Til idégenerering og early innovation anvender vi en kvalitativ tilgang, SuperGroup™, hvor du får et katalog med mellem 100-200 innovative og konkrete produkt ideer, som du kan anvende til udviklingen af dine kommende produkter.

Vigtige beslutninger skal træffes på et sikkert grundlag og TNS Gallup hjælper dig og din virksomhed med at skabe fundamentet!

 

Kontakt

market_fmcg.jpg 

Jette Scheby
Client Service Director

T: +45 39 27 27 27
E: fmcg@tns-gallup.dk