Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » IT og Technology

IT og Technology

Virksomheder, der opererer i IT eller telebranchen, arbejder i et dynamisk felt, hvor det teknisk mulige hele tiden skal balanceres med hvad kunderne ønsker og magter at tillære sig. Timing er ofte afgørende for succes eller fiasko. Under disse forhold spiller adgang til løbende markedsinformation en vigtig rolle.

TNS Gallups Technology team arbejder med projekter der handler om at skabe forbindelse mellem teknologi-virksomhedernes udbud og kundernes behov.

Resultaterne bruges af IT og televirksomheder til produktudvikling, positionering og segmentering, prisfastsættelse, stakeholder management , kunde- og medarbejdertilfredshed, og til at skabe commitment.Projekter kan være lokale eller globale, og der kan både være tale om omfattende interviewundersøgelser eller mere dybdegående analyser.

Vi har langvarige relationer med mange kunder, hvor vi over tid måler og evaluerer udviklingen på væsentlige områder i deres forretning. Uanset om der er tale om mindre lokale enkeltprojekter eller globale kontinuerte analyseprogrammer, leverer vi viden, der hjælper vores kunder til at fastsætte realistiske mål – og nå dem.

Eksempler på projekter i Technology teamet:

  • Loyalitet i telesektoren – Churn er en stor udfordring for teleselskaberne i Danmark. Efter 6 måneders bindingsperiode er kunden fri på markedet. Nogle kunder er mere loyale end andre. Med en Conversion Model analyse kan I måle, hvor loyale jeres og jeres konkurrenters kunder er. Fra hvem skal I hente nye kunder og hvad skal jeres budskab være for at ramme dem?

  • Telekom Tracking: Gennem Gallup Telekom Index GTI følger vi udviklingen i brug og holdninger til telekom branchens produkter og ydelser f.eks inden for mobiltelefoni og internet. GTI bruges af virksomheder til utallige formål herunder planlægning af nye produkter, segmentering, måling af effekten af markedsføring mv. Læs mere om GTI

  • Behovsanalyse af mobile ydelser i fremtiden: gennem fokusgrupper med storforbrugere af mobiltelefoner dannes et billede af deres ønsker og drømme til hvad mobiltelefoner skal kunne i fremtiden. Projektet sikrer behovsdrevet innovation og dermed et bedre udgangspunkt for fremtidens forretning.

  • Medarbejdertilfredshed i IT sektoren: Gennem en TRI*M analyse måles tilfredsheden blandt medarbejder og faktorer der vil øge tilfredsheden identificeres. Virksomheden bliver i stand til målrettet at arbejde med medarbejdernes trivsel og motivation.

 

Kontakt

market_technology.jpg

Maya Joensen
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: technology@tns-gallup.dk