Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public

Opinion og Public

Gallup Opinion afdækker offentlighedens meninger om partier, organisationer og virksomheder ved hjælp af:

Ønsker en organisation eller en virksomhed at ændre politik eller kommunikation, eller blot at give stærkere udtryk for bestemte budskaber eller holdninger over for offentligheden (vælgere, medlemmer, interessenter eller borgere), bør beslutnings- og kommunikationsprocessen gennemløbe fire faser:

Opinion.gif

Gallup Opinion råder over værktøjer, der kan løse opgaver i alle fire faser for partier, virksomheder og organisationer, som ønsker at ændre eller forfine kommunikationen over for relevante dele af offentligheden.  

Gallup Public løser opgaver for den offentlige sektor, herunder ministerier, styrelser, de kommende regioner og kommuner. Vi har ligeledes stor erfaring med projekter for interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og internationale organisationer.

Publics rolle i opgaveløsningen spænder bredt fra ren dataindsamling, hvor kunden selv arbejder videre med data, til varetagelse af hele opgaveforløbet fra identificering af problemstillinger til udarbejdelse af en analyserapport og rådgivning af kunden.

Kontakt

Camilla Kann Fjeldsøe
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: public@tns-gallup.dk