Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Borgerpaneler

Borgerpaneler

Borgerpaneler - løbende borgerhøringer via internettet 

Et internetbaseret borgerpanel kan give vigtige input om mange af kommunens konkrete serviceudbud. Et borgerpanel kan for eksempel bruges til at afdække borgernes holdning til idrætsfaciliteter, grønne områder, renholdelse af veje, sommerferietilbud til børn og aktivitetsprogrammer i kulturhuse.

Et borgerpanel består af en gruppe borgere, som har indvilget i at besvare korte spørgeskemaer omkring dagligdagen i kommunen. Borgerpanelet fungerer som et supplement til øvrige, tilbagevendende undersøgelser af borgernes tilfredshed med centrale serviceområder.

Er der tale om større målgrupper, kan et borgerpanel etableres inden for rammerne af TNS Gallups internetpanel, GallupForum.

TNS Gallup har omfattende ekspertise i at etablere kvalitetspaneler baseret på stikprøveudtræk. Kontakt os for uddybende information om etablering og drift af borgerpaneler eller andre former for paneler.

Kontakt

Camilla Kann Fjeldsøe
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: camilla.k.fjeldsoe@tns-gallup.dk