Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Brugertilfredshed

Brugertilfredshed

Brugertilfredshedsanalyser - hvordan ser borgerne på de offentlige ydelser? 

TNS Gallups Public-afdeling laver løbende tilfredshedsundersøgelser for en række forskellige offentlige kunder, herunder de danske kommuner.

En samlet løsning via Kommunernes Landsforening

Til brug for kommunerne har Kommunernes Landsforening lanceret et standardiseret redskab til brugertilfredshedsundersøgelser i form af den såkaldte KL Kompas-model.

KL Kompas-modellen består af tre spørgeskemaer, som hvert dækker et af de tre serviceområder dagpasning, skoler og ældrepleje. Enhver KL Kompas-undersøgelse gennemføres som en postomdelt spørgeskemaundersøgelse.

KL Kompas-modellen er et enkelt og lettilgængeligt redskab, som kan anvendes af alle danske kommuner. Ved at benytte KL Kompas-modellen opnår man mulighed for at sammenligne sig med landsgennemsnittet eller med andre kommuner.

Omfattende erfaring med KL Kompas-undersøgelser

Public har gennem de senere år gennemført en lang række KL Kompas-undersøgelser for både større og mindre danske kommuner. Blandt andet har vi årligt siden 1999 gennemført en KL Kompas-undersøgelse på ældreområdet i Århus Kommune. Derfor har vi opbygget stor erfaring i at rådgive kommuner om, hvordan de bør gennemføre brugertilfredshedsmålinger.