Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Evalueringer

Evalueringer

Evalueringer er et bredt område, og en evaluering kan antage mange forskellige former.

En evaluering involverer typisk mange delelementer. Der kan blandt andet indgå spørgeskemaundersøgelser, desk research, personlige interview og fokusgrupper i en evaluering.

Eksempler på evalueringer

Som eksempler på evalueringer, TNS Gallups Public-afdeling har gennemført inden for de sidste år, kan nævnes:

  • Evaluering af den danske håndtering af flodbølgekatastrofen i Asien i 2004. Evalueringen, som blev gennemført for Udenrigsministeriet i 2005, involverede spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper og personlige interview.

  • Bidrag til evaluering af den pædagogiske praksis i skolefritidsordninger, 2005. TNS Gallup forestod spørgeskemaundersøgelser blandt SFO-ledere og SFO-medarbejdere. Danmarks Evalueringsinstitut var ansvarlig for den samlede evaluering.

  • Bidrag til evaluering af arbejdet med at udvikle elevernes matematikkompetencer på folkeskolens mellemtrin, 2006. TNS Gallup forestod spørgeskemaundersøgelser blandt folkeskoleledere og matematiklærere, mens Danmarks Evalueringsinstitut var ansvarlig for den samlede evaluering.

  • Evaluering af Århus Kommunes skolepolitik, Alle Tiders Folkeskole, for Århus Kommune, 2006-2007. Evalueringen består af spørgeskemaundersøgelser og en række personlige dybdeinterview.

 

Kontakt

Synne Nygård
Research Executive

T: +45 39 27 27 27
E: synne.nygaard@tns-gallup.dk