Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Som et af landets mest velrenommerede analyseinstitutter er TNS Gallup et naturligt valg som leverandør af data til undersøgelsesbaserede forskningsprojekter.

TNS Gallups Public-afdeling har leveret data til en lang række forskningsprojekter om blandt andet transport, miljø, sundhed og politik.

Fælles for disse dataleverancer er særligt høje krav til datakvalitet, stikprøveudtag og metodisk dokumentation.

Eksempler på forskningsprojekter

Som eksempler på forskningsprojekter, vi har leveret data til, kan nævnes:

  • Det danske valgforskningsprojekt. Efter folketingsvalget 2005 leverede TNS Gallup data til en vælgeranalyse til Aalborg Universitet. Valgundersøgelsen fra 2001 resulterede i bogen ”Politisk Forandring: Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001”, redigeret af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre.

  • Forskningsprojekter om danskernes privatøkonomi og forhold til den finansielle sektor, herunder pensionsfonde og banker. Projekterne gennemføres for Handelshøjskolen i København.

  • Ernæringsrådets forskningsundersøgelse om befolkningen fødevareforbrug vurderet over tid. TNS Gallups Public-afdeling har varetaget dataindsamlingen i en årrække, senest i 2004. Undersøgelsen dokumenterer udviklingen i danskernes forbrug af udvalgte fødevarer.

Kontakt

Camilla Kann Fjeldsøe
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: camilla.k.fjeldsoe@tns-gallup.dk