Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Internationalt

Internationalt

Globaliseringen og udviklingen i EU gør det i stigende grad nødvendigt at skabe viden på tværs af nationale grænser. Hvordan ser EU-borgerne på f.eks. miljøproblematikker, sundhed og politiske spørgsmål?

TNS Gallups Public-afdeling har omfattende erfaring med at gennemføre internationale undersøgelser i og uden for EU. TNS koncernen er repræsenteret i over 80 lande, og alle afdelinger arbejder efter de samme kvalitetsstandarder og målsætninger. Dette sikrer, at vores kunder oplever en ensartet høj standard, uanset om undersøgelsen er gennemført i Danmark, på tværs af EU-landene eller i USA.

Eurobarometeret

Siden 2004 har TNS koncernen varetaget Eurobarometeret, som er EU-Kommissionens undersøgelse af EU-borgernes holdninger, oplevelser og værdier. I Danmark står TNS Gallups Public-afdeling i spidsen for undersøgelsen. Når medierne sammenligner danskernes holdninger med holdningerne i resten af EU, er det ofte dokumenteret med resultater fra Eurobarometeret.

Undersøgelser for internationale organisationer

Public gennemfører også undersøgelser for internationale organisationer, som har behov for at analysere holdninger til f.eks. humanitære spørgsmål og donationsvillighed blandt virksomheder og privatpersoner på tværs af landegrænser.

 

 

 

Kontakt

Synne Nygård
Research Executive

T: +45 39 27 27 27
E: synne.nygaard@tns-gallup.dk