Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Kommunikationsanalyser

Kommunikationsanalyser

En virksomhed eller organisation vil ofte have behov for en mere dybdegående kortlægning af offentlighedens syn på politiske, erhvervsmæssige eller andre samfundsrelaterede problemstillinger, der vedrører organisationens kommunikation med offentligheden.

TNS Gallup Opinion tilbyder jer at gennemføre undersøgelser eller undersøgelsesforløb, der afdækker problemstillingerne i ide-, test-, kommunikations- og evalueringsfasen. Ved hjælp af et sådant partnerskab sikres I det bedst mulige grundlag for at træffe de rigtige beslutninger i gennem hele forløbet.

For et parti medfører det, at det rigtige budskab findes, de rigtige målgrupper identificeres og budskaberne kommunikeres ud til vælgerne via de rigtige kanaler. For en virksomhed eller en organisation sikrer et sådant analyseforløb, at offentlighedens syn på virksomheden eller virksomhedens samfundsmæssige rolle afdækkes. Der skabes på den baggrund et bedre grundlag for at træffe beslutninger om, hvordan topledelsen vil positionere virksomheden i offentligheden eller beskytte sig mod tab af image hos en stadig mere magtfuld offentlighed.

TNS Gallup Opinion trækker ved gennemførelsen af sådanne analyse-forløb på de data og den ekspertise, TNS Gallup som helhed råder over. Anvendte analyser kobles til det store Index Danmark/Gallup system, der muliggør en meget præcis målretning af kommunikationen.

Segmenteringsværktøjet Conversion Model anvendes, når relevante målgrupper skal identificeres (eksempelvis en virksomheds eller et partis risiko- og gevinstgruppe). Det muliggør en opdeling af de relevante dele af offentligheden efter deres commitment til et givet budskab, parti eller organisation.

 

Kontakt

konkylie.jpg

Camilla Kann Fjeldsøe
Associate Director

T: +45 39 27 27 27
E: camilla.k.fjeldsoe@tns-gallup.dk