Her er du: Forsiden » Vores Markedsfokus » Opinion og Public » Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

TNS Gallups Public-afdeling gennemfører medarbejdertilfredshedsundersøgelser på en række forskellige typer arbejdspladser..

En af metoderne til at foretage en medarbejderundersøgelse er at anvende analysemodellen TRI*M.

TRI*M er en valideret analysemodel til at måle og analysere medarbejdertilfredsheden i en given virksomhed. Modellen anvendes af hele TNS-koncernen, som Gallup i Danmark er en del.

TRI*M – medarbejderanalysen der tager det næste skridt

Når virksomheder gennemfører medarbejderanalyser, er det for at sikre høj tilfredshed og engagerede medarbejdere. Det er derfor ikke nok, at en medarbejderanalyse blot giver ledelsen et statusbillede.

En medarbejderanalyse skal også være i stand til at identificere og prioritere, hvilke indsatsområder der i sidste ende skal føre til relevante forbedringer. Og her er TRI*M et konstruktivt og kvalificeret redskab.

Medarbejdertilfredshed i regioner og kommuner

Som eksempel på en TRI*M medarbejderanalyse har Public for nylig foretaget en undersøgelse blandt ansatte i regioner og kommuner. Undersøgelsen blev gennemført for KL, Danske Regioner og KTO (Personalepolitisk Forum). Analysen satte fokus på medarbejdernes jobtilfredshed og motivation i lyset af kommunalreformen.

Kontakt

Synne Nygård
Research Executive

T: +45 39 27 27 27
E: synne.nygaard@tns-gallup.dk