Gallup Kompas

Gallup Kompas er en segmentering, der på baggrund af en række værdi- og holdningsspørgsmål giver en indsigt i forbrugernes holdninger, værdier og livsstil. Segmenteringen inddeler befolkningen ni segmenter, over 2 dimensioner fra Moderne til Traditionel og fra Fællesskabsorienteret til Individorienteret.

Når du har gennemført testen vil du kunne se i hvilket segment du tilhører, samt se en beskrivelse af segmentet.Hvor enig eller uenig du er i de følgende udsagn:


???


Husk at vælge en svar mulighed!
Fuldstændig enig
Enig
Nærmest enig
Nærmest uenig
Uenig
Fuldstændig uenig